آدرس سامانه ثبت نام ارزیابی طرح رتبه بندی معلمان medu.ir
ادرس ثبت نام در سامانه ارزیابان رتبه بندی

آدرس سامانه ثبت نام ارزیابی طرح رتبه بندی معلمان medu.ir

بر اساس اطلاعیه صادر شده در سامانه وزارت اموزش  و پرورش مبنی بر ثبت نام افراد متقاضی در سامانه ارزیابان طرح رتبه بندی آدرس سامانه ثبت نام ارزیابان طرح رتبه بندی معلمان قرار گرفت .

ادرس سامانه جدید رتبه بندی فرهنگیان ( سامانه جدید ) rtb.medu.ir
از سامانه جدید رتبه بندی رونمایی شد

ادرس سامانه جدید رتبه بندی فرهنگیان ( سامانه جدید ) rtb.medu.ir

بالاخره پس از سالها سامانه رتبه بندی معلمان راه اندازی شده است و قرار است به زودی اقدامات رتبه بندی معلمان اغاز شود . از این رو سامانه های مختلفی تا کنون جهت ثبت اطلاعات معلمان راه اندازی شده است .

تابلوی اعلانات