جدول راهنمای ثبت مدارک و مستندات طرح رتبه بندی – جدید
کاربردی و مفید برای ثبت مدارک رتبه بندی

جدول راهنمای ثبت مدارک و مستندات طرح رتبه بندی – جدید

جدول راهنمای ثبت مدارک و مستندات طرح رتبه بندی  که توسط آموزش و پرورش خراسان جنوبی ( هیات ممیزه استان و با همکاری و هم فکری اعضای محترم میز کار اجرایی رتبه بندی استان خراسان جنوبی) گردآوری و آماده شده است

ادرس سامانه جدید رتبه بندی فرهنگیان ( سامانه جدید ) rtb.medu.ir
از سامانه جدید رتبه بندی رونمایی شد

ادرس سامانه جدید رتبه بندی فرهنگیان ( سامانه جدید ) rtb.medu.ir

بالاخره پس از سالها سامانه رتبه بندی معلمان راه اندازی شده است و قرار است به زودی اقدامات رتبه بندی معلمان اغاز شود . از این رو سامانه های مختلفی تا کنون جهت ثبت اطلاعات معلمان راه اندازی شده است .

تابلوی اعلانات