جدول راهنمای ثبت مدارک و مستندات طرح رتبه بندی – جدید
کاربردی و مفید برای ثبت مدارک رتبه بندی

جدول راهنمای ثبت مدارک و مستندات طرح رتبه بندی – جدید

جدول راهنمای ثبت مدارک و مستندات طرح رتبه بندی  که توسط آموزش و پرورش خراسان جنوبی ( هیات ممیزه استان و با همکاری و هم فکری اعضای محترم میز کار اجرایی رتبه بندی استان خراسان جنوبی) گردآوری و آماده شده است

آدرس سامانه ثبت نام ارزیابی طرح رتبه بندی معلمان medu.ir
ادرس ثبت نام در سامانه ارزیابان رتبه بندی

آدرس سامانه ثبت نام ارزیابی طرح رتبه بندی معلمان medu.ir

بر اساس اطلاعیه صادر شده در سامانه وزارت اموزش  و پرورش مبنی بر ثبت نام افراد متقاضی در سامانه ارزیابان طرح رتبه بندی آدرس سامانه ثبت نام ارزیابان طرح رتبه بندی معلمان قرار گرفت .

تابلوی اعلانات