اطلاعيه حق التدريس و حقوق اسفندماه 1401
اطلاعيه حق التدريس

اطلاعيه حق التدريس و حقوق اسفندماه 1401

با عنايت به مصوبه كارگروه حقوق وزارت دستور فرماييد كليه اسناد مالي حق التدريس حداكثر تا 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 17 اسفندماه در پايگاه حقوق و حق التدريس وزارت بارگذاري شود.

استخدام معلمان حق التدریسی، خرید خدماتی و غیرانتفاعی از طریق آزمون
جذب معلمان حق التدریسی، خرید خدماتی و غیرانتفاعی از طریق آزمون

استخدام معلمان حق التدریسی، خرید خدماتی و غیرانتفاعی از طریق آزمون

رئیس کمیسیون آموزش مجلس درباره جذب معلمان حق التدریس ، خرید خدماتی و غیر انتفاعی گفت : تبدیل وضعیت معلمان غیر متعارف را با برگزاری آزمون مشخص می‌کنیم. ۲۶۸ هزار معلم برای امسال کم داریم و برای جبران آن تحت شرایطی از بازنشستگان و سرباز معلمان استفاده خواهیم کرد. اما اساسا کمبود معلمان باید از

تابلوی اعلانات