استخدام 45 هزار دانشجو معلم جدید 1401-1402
جذب ۴۵ هزار دانشجو معلم در کشور

استخدام 45 هزار دانشجو معلم جدید 1401-1402

امسال ۲۵ هزار نیروی جدید جذب دانشگاه فرهنگیان می‌شوند و اگر زیرساخت لازم فراهم شود، ۲۰ هزار نفر دیگر نیز جذب خواهند شد.

استخدام معلمان حق التدریسی، خرید خدماتی و غیرانتفاعی از طریق آزمون
جذب معلمان حق التدریسی، خرید خدماتی و غیرانتفاعی از طریق آزمون

استخدام معلمان حق التدریسی، خرید خدماتی و غیرانتفاعی از طریق آزمون

رئیس کمیسیون آموزش مجلس درباره جذب معلمان حق التدریس ، خرید خدماتی و غیر انتفاعی گفت : تبدیل وضعیت معلمان غیر متعارف را با برگزاری آزمون مشخص می‌کنیم. ۲۶۸ هزار معلم برای امسال کم داریم و برای جبران آن تحت شرایطی از بازنشستگان و سرباز معلمان استفاده خواهیم کرد. اما اساسا کمبود معلمان باید از

تابلوی اعلانات