ادرس سامانه جدید رتبه بندی فرهنگیان ( سامانه جدید ) rtb.medu.ir
از سامانه جدید رتبه بندی رونمایی شد

ادرس سامانه جدید رتبه بندی فرهنگیان ( سامانه جدید ) rtb.medu.ir

بالاخره پس از سالها سامانه رتبه بندی معلمان راه اندازی شده است و قرار است به زودی اقدامات رتبه بندی معلمان اغاز شود . از این رو سامانه های مختلفی تا کنون جهت ثبت اطلاعات معلمان راه اندازی شده است .

رتبه بندی معلمان به کجا رسید
احکام برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان در حال آماده‌سازی است

رتبه بندی معلمان به کجا رسید

ما برای رتبه‌بندی منبع گذاشتیم، دوستان تلاش می کنند احکام معلمان را در آموزش و پرورش آماده کنند

تابلوی اعلانات