استخدام 45 هزار دانشجو معلم جدید 1401-1402
جذب ۴۵ هزار دانشجو معلم در کشور

استخدام 45 هزار دانشجو معلم جدید 1401-1402

امسال ۲۵ هزار نیروی جدید جذب دانشگاه فرهنگیان می‌شوند و اگر زیرساخت لازم فراهم شود، ۲۰ هزار نفر دیگر نیز جذب خواهند شد.

تابلوی اعلانات