تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۶:۰۳

سریع تر درس دادن را با بهتر درس دادن اشتباه نگیرید

سریع تر درس دان را با بهتر درس دادن اشتباه نگیرید . سرعت دادن به این شتاب اغلب دانش آموزان را گیج خواهد کرد . یادگیری ، شتابی طبیعی دارد .

سریع درس دادن در کلاسسریع درس دادن