sogand

راهکارهای مدیریت دعواهای کلاسی

راهکارهای مدیریت دعواهای کلاسی

معلمان باید دقت داشته باشند که از هر گونه تنبیه و واکنش های تند نسبت به دانش آموزان قلدر هرگز استفاده نکنند زیرا این کار باعث تشدید دانش آموز خاطی می شود؛
چرا دانش آموزان افت تحصیلی دارند ؟

چرا دانش آموزان افت تحصیلی دارند ؟

افت تحصیلی موضوعی است که همیشه معلمان با آن درگیر بوده و هستند و می توان این مشکل را با برنامه ریزی ، برقراری رابطه ی درست با دانش آموز و وقت گذاشتن روی حل مسئله برطرف کرد.؛