Artin

دانلود شيوه نامه ، برنامه زمانی ، نمون برگ ارزیابی معلم نمونه 1402-1401

دانلود شيوه نامه ، برنامه زمانی ، نمون برگ ارزیابی معلم نمونه 1402-1401

یکی از راههای ایجاد انگیزه در منابع انسانی و بخصوص معلمان ، قدردانی و تکریم معلمان کوشا و ساعی است که با ایثار و از خود گذشتگی برای انجام وظایف هرچه بهتر تلاش می نمایند. از این رو وزارت آموزش و پرورش قصد دارد؛ همچون سالهای گذشته با رویکردی جدید از طریق رصد عملکرد و رفتار  معلمان )به لحاظ شخصیتی، تخصصی و حرفهای( به شناسایی آنان بپردازد و ضمن معرفی معلمان نمونه در سطوح مدرسه، منطقه، استان و کشور از آنان تجلیل به عمل آورد. به همین منظور این دستور العمل تهیه و ارسال میشود .؛
اطلاعيه حق التدريس و حقوق اسفندماه 1401

اطلاعيه حق التدريس و حقوق اسفندماه 1401

با عنايت به مصوبه كارگروه حقوق وزارت دستور فرماييد كليه اسناد مالي حق التدريس حداكثر تا 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 17 اسفندماه در پايگاه حقوق و حق التدريس وزارت بارگذاري شود.؛
اعزام به خارج معلمان در سال 1401-1402

اعزام به خارج معلمان در سال 1401-1402

۶۲ مدرسه به صورت دولتی در کشورهای مختلف داریم و البته ماهیت این مدارس تا حدودی شباهتی هم به مدارس غیر دولتی دارند و آن شباهت هم دریافت مقداری شهریه از والدین است تا مدارس بتوانند هزینه‌های خود را تامین کنند.؛