تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ - ۷:۵۴
کد خبر : 698

در صورتی که مشمول رتبه بندی می شوید مطالعه کنید

چه مدارکی را باید در سامانه رتبه بندی ثبت کنیم

چه مدارکی را باید در سامانه رتبه بندی ثبت کنیم
اطلاعات مفید در زمینه ثبت اطلاعات در سامانه رتبه بندی که ممکن است مورد نیازتان باشد

مدارک مورد نیاز جهت ثبت در سامانه رتبه بندی

با توجه به سوالات و ابهامات و اهمیت موضوع رتبه بندی ، در این مطلب به شرح این موضوع که چه مدارکی را باید در سامانه رتبه بندی ثبت کنیم پرداخته شده است . این مطلب توسط یکی از همکاران فرهنگی ( سهراب انصاریان دبیر عربی منطقه طرحان شهریور) گردآوری شده است . با توجه به اینکه تفاوت هایی با راهنمای تکمیل سامانه از سوی وزارت منتشر شده است توصیه می شود به توضیحات و اموزش های مستندتر مراجعه کنید .اینجا می توانید ببینید :  آموزش و راهنمای کامل ثبت امتیازات رتبه بندی فرهنگیان

مواردی که نیاز است در سامانه رتبه بندی بارگذاری کنیم

شایستگی های عمومی

شایستگی های عمومی که خود اظهاری دارد ،آن را کامل کنید در قسمت پایین صفحه دو یا سه خط از همان عناوینی که آمده است را بیان کنید ، بهتر است از فعل های رفتاری استفاده کنید و گزینه ثبت را بزنید . در اینجا ثبت کردن با تایید نهایی که مرحله پایانی است تفاوت دارد شما هر مرحله را که بارگذاری می کنید ثبت نمایید .

شایستگی های تخصصی

شایستگی های تخصصی قسمت خود اظهاری آن را مانند قسمت خود اظهاری قبلی کامل می کنیم و نیازی به توضیح ندارد.

تالیف و تدوین کتب و مقالات

بند بعدی تالیف و تدوین کتب و مقالات تعداد کمی از همکاران وجود دارند که کتاب تالیف  نمودند. و آن کتاب باید شماره اختصاصی خودش را داشته باشد ، مربوط به آموزش و پرورش باشد، در این حیطه باشد که  آن را بارگذاری کنید توضیحاتی که نیاز است و مواردی که نیاز است را کامل کنید و کتابهایی که باید آموزشی، تربیتی و در این موارد است در این حیطه جایی می گیرد.

قسمت بعد درباره مقاله است در این قسمت تصویر صفحه اول مقاله را بارگذاری کنید همانطور که در مورد کتاب هم همین را خواسته بود . خیلی از همکاران درباره مقاله گواهی دارند آن را بارگذاری کنند به نظر من ایرادی ندارد نهایتاً  کسی که ارزیابی می کند باید تشخیص دهد و تفاوتی ندارد هر نوع مقاله ای که دارید که مرتبط با آموزش و پرورش است در این قسمت بارگذاری کنید و موارد خواسته شده را تکمیل کنید  .ممکن است  مقاله به صورت پوستر یا سخنرانی باشد.

در بند مقاله به طور ویژه و خاص این مورد را دقت کنید مواردی که مربوط به آموزش و پرورش است در اولویت باشد . اگر تعداد زیادی مقاله دارید و مربوط به فصلنامه های رشد باشد  و در حیطه آموزش و پرورش چاپ و نشر شده باشد آنها را قطعاً  به طور ویژه می بینند. پس آن ها را در ثبت نمودن در اولویت بگذارید.

پژوهش های مرتبط با بهبود عملکرد 

سه مورد دارد اقدام پژوهی درس پژوهی روایت پژوهی . این موارد را به صورت مقام و رتبه ای که کسب نموده اید سامانه انتظار دارد به جز در مرحله مدرسه یعنی رتبه در منطقه در استان و یا کشور کسب نموده اید را آنجا ثبت  می کنید. ولی در قسمت مدرسه نیازی به ثبت رتبه ندارد و غیرفعال است.  صرف اینکه شما در مدرسه خودتان یکی از این اقدامات را انجام داده باشید اقدام پژوهی ، درس پژوهی یا روایت پژوهی و یا شرکت کننده هم باشیدقابل بارگذاری است و امتیاز به شما تعلق می گیرد.

پس این مورد را حتما در نظر داشته باشید  و گواهی های شرکت در آن را می توانید از مدیر مدرسه مربوطه بگیرید و پیوست کنید  و موارد خواسته شده را هم کامل کنید.

درس پژوهی در مورد مطالعه بهبود و توسعه و آموزش یادگیری است . اصلاح و بهبود آموزش است .

روایت پژوهی یک روایتی است از کاری که شما انجام داده اید و آن را شرح می دهید.

 اقدام پژوهی مشکل دانش آموز یا مدرسه به یک روش یا به راه حلی حل شده باشد و در بارگذاری توضیحاتی را که داده شده را کامل کنید  . در این مورد در منطقه،  استان و یا کشور مقامی را کسب کرده اید ذکر کنید. اگر در سطح مدرسه به عنوان یک شرکت کننده بوده اید گواهی مربوطه را ثبت می کنید.

 

مدارک مورد نیاز رتبه بندی در بخش های شایستگی های تخصصی ،دستاوردها ، خلاقیت ها و نوآوری

قسمت بعد شایستگی های تخصصی ،دستاوردها ، خلاقیت ها و نوآوری این قسمت خیلی ابهام دارد و همکاران سوال دارند و می گویند ما هیچ موردی از این چهار مورد را نداریم در صورتی که اگر دقت کنید ممکن است مستنداتی در این مورد داشته باشید .

اولین قسمت طراحی و تولید نرم افزارهای آموزشی ، تربیتی و اداری  نرم افزار مشخص است. مراحل بعدی ابزار و تجهیزات است نرم افزار در فضای مجازی باشد ، در گوشی باشد و نرم افزاری که احتمالاطراحی و تولید کرده اید اینجا به کارتان می آید و میتوانید مستندات مربوط به آن را بارگذاری کنید .

  • نکته بسیار مهم در این قسمت (دستاوردها و خلاقیت و نوآوری ) فقط سه مورد را در این چهار بند میتوانید بارگذاری کنید. پس اگر مورد اول را از دست دادید نگران نباشید.

قسمت بعد ساخت تجهیزات و ابزار اداری ،آموزشی و تربیتی است. ابزار و تجهیزات مشخص است . ابزاری ،  وسیله ای و تجهیزاتی که به کار آموزش ، تربیت یا کار اداری  بیاید.

ممکن است کسی نوع خاصی از میز دانش آموز را طراحی یا پیشنهاد داده باشد یا برنامه خاص اداری باشد مثلاً وسایل آموزشی باشد، تجهیزات تربیتی باشد که به کار تربیت دانش آموزان بیاید ، در حیطه پرورشی و تربیتی باشد این مورد را باید خودتان طراحی و ساخته باشید اگر تصویری از آن دارید میتوانید همان تصویر را در اینجا بارگذاری کنیم.

ساخت وسایل کمک آموزشی و کمک توانبخشی این مورد یک وسیله . فقط یک وسیله ای است که به کار آموزش بیاید خیلی از همکاران میگویند ما نداریم. آن معلمی که کلاس اول تدریس می کند به کلاس میرود جدول حروف  الفبا را با خود می برد. در گذشته خیلی از همکاران خودشان می ساختند آن را خودش ساخته است یک وسیله کمک آموزشی است .

همکاران پرورشی که خیلی از کارها را انجام می دهند با مقوا با وسایل دیگر با پلاستیک و هر وسیلهای اینها هم وسایلی هستند که در این حیطه به کار می آیند از دست ساخته های خودتان که به درد آموزش می خورد می توانید در این قسمت بارگذاری کنید.  به عنوان مثال همکاری که جغرافیا تدریس می کند مثلاً یک کره ساخته باشد یا وسیله ای برای کمک کردن به دانش آموزان جهت یادگیری باشد همه در این حیطه به کار می روند . خیلی از فعالیت های پرورشی می تواند در این بند به کار بیاید.

مدارک رتبه بندی در بخش  تولید محتوا در فضای مجازی

طراحی و تولید بسته های یادگیری و درسنامه است ایام کرونا خیلی از همکاران ما درسنامه هایی طراحی کردند و در اختیار دانش آموزان قرار دادند . این درسنامه ها می تواند موضوع یک درس باشد 2 یا ۳ صفحه باشد که دانش آموز با خواندن آن انگار در کلاس درس بوده است .به طور کامل آن موردی که نیاز هست را توضیح داده باشد صفحه اول درسنامه حتماً نام و نام خانوادگی کد پرسنلی خودتان را بنویسید عکس از آن بگیرید و این عکس را بارگذاری کنید این می شود  تولید درسنامه.

تولید محتوا در فضای مجازی ظرفیت این بخش فقط 2۵۶ کیلوبایت است . برای محتوا نمیتوان فیلم بارگذاری کرد، از تقدیر نامه  ها و گواهی هایی که در مورد تولید محتوا دارید یا تصویری که از تدریس خود دارید استفاده کنید یا اینکه تقدیر نامه هایی هست و احیانا ضمن خدمت هایی که به این موضوع اشاره کردند می توانند مستند برای این مورد باشد جزوه ای که به دانش آموز دادید می توانید تصویرش  را بارگذاری کنید.

آشنایی با ابزار ها تجهیزات و تکنیک های نوین

این مورد ممکن است ضمن خدمتی برگزار شده باشد و شما در مورد روشهای تولید محتوا در شاد چیزهایی یاد گرفته باشید این مورد مربوط به این قسمت است . هر نوع ابزار و تجهیزات جدید آزمایشگاهی و اداری ، روشها و فنون تدریس که برگزار شده و شما ضمن خدمت مربوط به آن را گذرانده اید این قسمت  می تواند به کار بیاید . آشنایی با فنون ها و روش های نوین تدریس مثلاً این مورد را در ضمن خدمت هایتان جستجو کنید . در تشویقی هایتان مواردی که مربوط به این دست است را بارگذاری کنید. قسمت آشنایی با ابزار تجهیزات و تکنیکهای های نوین،  بر خلاف چهار مورد قبلی،  تولید و طراحی و ساخت توسط شما  نیست ، بلکه ممکن  است در کلاس یا کارگاه آموزشی برای فراگیری یک روش نوین شرکت کرده باشید .

 شایستگی های حرفه ای مشارکت در کارگروه ها و شوراها

قسمت خود اظهاری مانند خود اظهاری های قبلی تکمیل گردد و نیازی به توضیح ندارد.

بند اول کمیته های مصوب:  عضویت در کمیته هایی که ثبت شهرستان ،منطقه، ناحیه یا حتی مدرسه باشد مانند کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی ممکن است در مدرسه تشکیل داده باشد ،کمیته یاریگران زندگی ،کمیته های مربوط به شورای دانش آموزی، که در آنها  فعالیت داشته اید .

شوراهای آموزش و پرورش ویژگی های خاصی دارند و موارد مربوط به آنها کمیته های فرهنگی و هنری ،کمیته های علمی و آموزشی که در مدرسه تشکیل شده این گواهی ها را مدیران مدرسه که در آنجا تدریس کرده اید در آن زمان برایتان صادر نماید .

ستاد تربیتی مدرسه: اعضای این ستاد مشخص هستند برای تعدادی که مربوط به آنها باشد میتواند گواهی هایی صادر کند مثل مدیر، معاون ، معاون پرورشی ، معاون آموزشی،مشاور ، نماینده انجمن اولیا، نماینده معلمان. بعضی همکاران ممکن است در یک مدرسه تدریس کرده باشند و فرزندشان در مدرسه دیگر باشد و آنجا فعالیت هایی را به عنوان انجمن اولیا و مربیان انجام داده باشند گواهی آن  را بگیرند و در اینجا بارگذاری نمایند.

مورد بعد پایگاه های بسیج که مستندش  را می توانید از کانون های بسیج فرهنگیان بگیرید که متاسفانه در آنجا تاریخ را به روز می نویسند و محتوایی که در نامه است اشاره می کند به اینکه شما در چند سال گذشته چقدر فعالیت داشته اید که باید به آن استناد شود نکته بسیار مهم اگر نیاز بود تاریخ نامه را به قبل از شهریور 1۴۰۰ تغییر دهید که سامانه بپذیرد .

مورد بعد مشارکت در فعالیتهای فوق برنامه آموزشی و پرورشی مدرسه است. خیلی از فعالیت هایی است که در مدرسه انجام می دهند و همکاران که تدریس می کنند ممکن است در فعالیت فوق برنامه هم شرکت داشته باشند یا تقدیر نامه هایی داشته باشد و یا گواهی هایی که  مدیر گواهی کرده باشد همه مناسبت ها و مراسمات که در مدرسه انجام می شود می تواند مصداق همین بند باشد.

 مدارک رتبه بندی بخش گروه های آموزشی

گرو ههای آموزشی خاصی که می تواند وجود داشته باشد مانند سرگروه های آموزشی، هسته مشاوره ، راهنمای تعلیماتی و  راهبر آموزشی.  همه در این مورد میتوانند جای بگیرد.

شورای مدرسه که همه همکاران نمی توانند باشند و فقط مدیر مدرسه ، نماینده معلمان، معاون پرورشی،  معاون آموزشی و مشاور می توانند در آنجا باشند و از این امکان استفاده کنند.

نکته بسیار مهم همه مواردی که می توانید در این مورد را بارگذاری کنید نهایتاً 1۰مورد است سعی کنید همه موارد را بارگذاری کنید و امتیاز کامل این بند را مختص و مربوط به مدرسه است بگیرید.

انجمن اولیا و مربیان که می توانند برای همکاران گواهی را صادر کنند اگر همکاری عضو انجمن های علمی آموزشی فرهنگی پرورشی بوده ، عضویت در آنها امتیاز دارد .

 انجمن ها و موسسات خیریه و جهادی

اکثر همکاران در بحث خیرین مدرسه ساز همکاری و کمک داشته اند  و  تقدیر نامه یاگواهی  آن را دارند  و هر موردی که دارید در این قسمت بارگذاری نمایید.

شوراها و نهادهای مرتبط با آموزش و پرورش

نهاد های خیلی زیادی هستند که مرتبط با آموزش و پرورش هستند مانند نهضت سوادآموزی در خیلی از مناطق است قبلاً به صورت سازمان جدا بود ولی اکنون زیر مجموعه آموزش و پرورش است و میتوانید گواهی های مربوط به همکاری که با نهضت سوادآموزی را داشتید در اینجا بارگذاری کنید. کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان ، سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و آموزش و پرورش استثنایی تا حدودی می تواند در این حیطه قرار بگیرد . اگر همکاری خاصی به آنها داشته اید در این مورد بارگذاری نمایید.

کسب مقام در مسابقات و جشنواره ها .

در اینجا مقامی کسب  نموده اید حتماً  مشخص باشد مقام اول دوم سوم در سطح شهرستان استان و کشور امتیاز هایی دارد این مقام ها چه جشنواره ها باشد که الگوهای برتر تدریس ، مسابقات ورزشی ،مسابقات هنری و معلم نمونه است که همه همکاران این مورد را ندارند و کارمند نمونه پژوهشگر نمونه اگر معلم نمونه کارمند نمونه و پژوهشگر نمونه نبودید ولی مواردی که مربوط به کسب مقام در مسابقات هست بارگذاری کنید این مورد هم 10 مورد میتوانید بارگذاری کنید.

مدراک رتبه بندی در بخش شایستگی های حرفه ای 

یادگیری مستمر که خود دارای چند بخش می باشد .

1-نشان دادن تعهد به یادگیری مداوم و رشد خود و دیگران است

تقدیر نامه هایی که به این مورد اشاره دارند استفاده کنید ، تلاشی که برای ارتقای سواد دانش آموزان نمودهاید ، ،ارتقاء یادگیری دانش آموزان که درصد قبولی بیشتری کسب  کنند و درصد قبولی بیشتر نسبت به سنوات گذشته باشد در این مورد می شود استفاده نمود.

2- مورد بعد تلاش مستمر برای کسب دانش مهارت و تخصص

کسب مهارت : گواهینامه آزمون جامع دکتری  ، ضمن خدمت هایی که گذرانده اید به عنوان مثال دوره های مربوط به مهارت خاصی را گذرانده اید مثل مهارت خود ارتقایی، مهارت های   : همکارانی که ضمن خدمت های بالایی دارند میتوانند ۷ تا ۸ مورد مهارت را پیدا کنند و در این قسمت بارگذاری نمایند  یا کارگاههای تخصصی که شرکت نموده اید  و مهارتآموزی بوده یا دانش آموزی بوده است و تخصص خاصی را گرفتهاید ، سمینارها و وبینار ها و مواردی که مربوط به آنها است را شرکت نموده ایدکه دانش خود را افزایش دهید در این مورد بارگذاری کنیم.

۳- مشارکت داوطلبانه و مشتاقانه با تجربیات مدرسه

یک مورد کلی است .  از مدرسه گواهی های مربوط به طرح های مختلف را بگیرید و در اینجا بارگذاری کنید.  مانند :جشنواره های خوارزمی )که کمک نموده اید شرکت نموده اید( ، طرح کرامت، طرح جابر، طرح تعالی مدرسه که مشارکت نموده اید و مشارکت داوطلبانه  با مدرسه بوده است که  تلاش برای یادگیری مستمر است و تلاش برای اینکه دانش آموزان چیز جدیدی را یاد بگیرند  و در نهایت مهارت  جدیدی کسب کنند را در این مورد بارگذاری کنیم .

۴-مورد بعد گواهی های مهارتی

گواهی های مهارتی که نشان دهد شما یادگیری مستمر داشته اید.  یک مورد که ممکن است همه همکاران داشته باشند گواهی های مربوط به دوره های کامپیوتر یا مهارت های هفتگانه یا همان icdl است ، شامل پاورپوینت ، ورد،اکسل، اکسس و غیره میشود  .مقدماتی و پیشرفته دارد . خیلی از همکاران تربیت بدنی گواهی های خاص مهارتی رشته خود را دارند. همکاران فنی در این قسمت ممکن است گواهی های خاص مهارتی خود راداشته باشند و گواهیهای زیادی داشته باشند. برخی همکاران ممکن است در دوره های ضمن خدمتی شرکت کرده باشند که گواهی مربوط به آن را پیدا کنند و در این قسمت بارگذاری کنند .

همکاران هیچ موردی را خالی نگذارید و از روی هیچ موردی سرسری عبور نکنید شما که سنوات زیادی را در آموزش و پرورش بوده اید و دوره های مختلفی را گذرانده اید مصداق آن  را پیدا کنید و بارگذاری نمایید.

بخش بعد از مدارک رتبه بندی مربوط به تجربه است

که به صورت خودکار در سیستم ثبت شده است و قابل ویرایش نیست.

بند بعدی ارزشیابی است

که آن هم همینطور به صورت خودکار ثبت شده است و دسترسی به  ویرایش آن نیست .

مدرک

به صورت خودکار ثبت شده است مگر در صورتی که مدرک  دومی داشته باشید که بخواهید آن را ثبت کنید. در مورد بند مدرک یک نکته بسیار مهم این است که حتما تیک مربوط به دانشگاه، دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم را بزنید تا ثبت شود.

بند سنوات خدمت

که به صورت خودکار درسیستم ثبت شده است وقابل ویرایش نیست.

 تقدیر نامه ها

تا 2۰ امتیاز مورد نیاز است . نکته بسیار مهم در تقدیرنامه این است که از بالاترین مقام و مسئول و مرجع صادر کننده که مقام بالاتری دارد را بارگذاری کنید .

قسمت بعد از مدارک رتبه بندی دوره های ضمن خدمت است.

که به صورت کلی در سامانه ثبت شده است و قابل ویرایش نیست ولی می توانید از LTMS مطابقت دهید که آیا برای شما ساعاتی که گذرانده اید ثبت شده است یا خیر.

مدارک رتبه بندی در بخش سابقه تدریس به همکاران .

مدارکی که مربوط به تدریس و کارگاه هایی که برای همکاران خودتان باشد. برخی از کارگاه ها در سطح مدارس و برخی در سطح ادارات برگزار شده است.  گواهی هایی که دارید و تدریسی که برای دیگران داشته اید ،آنهایی که آموزش خانواده به عنوان مدرس بودند ،آنهایی که پیشگیری از آسیبها تدریس داشتند .آنهایی که دوره های ضمن خدمت تدریس  نمودند آن هایی که در دانشگاه های وابسته به وزارت آموزش و پرورش تدریس نمودند و یا موسساتی که مورد تایید آموزش و پرورش است آنها را اینجا بارگذاری کنید.

شاید این مطالب برای شما مفید باشد :

نکات بسیار مهم در ثبت مدارک در سامانه رتبه بندی

1-در بارگذاری مدارک سایز فایل بیشتر از 2۵۶ کیلوبایت نباشد.

2- بارگذاری مدارک فقط با پسوند های JPG  و PNG  مجاز است .

۳.برای مواردی که محدودیت دارد بهتر است در هر بند یک مورد بارگذاری شود.

۴. کلیه نامه ها و گواهی ها جهت بارگذاری در سامانه بایستی به تاریخ قبل از ۳1 شهریور 1۴۰۰ باشد.

۵. در قسمت بارگذاری مدارک گزینه اضافه کردن را بعد از هر مورد بارگذاری میزنیم تا ثبت شود .

۶. در هر یک از کشوها مانند یادگیری مستمر، ضمن خدمت ،خود اظهاری و غیره تیک سبز نشانه تایید مدارک است.

مطالب مرتبط با موضوع ثبت مدارک در سامانه رتبه بندی معلمان

جزئیات جدید از ارزیابی شایستگی‌ها در رتبه‌بندی معلمان

بررسی مشکلات و خطاهای ورود اطلاعات در سامانه رتبه بندی + پرسش و پاسخ

دانلود بخشنامه جدید رتبه بندی معلمان 1401 ( نسخه نهایی Pdf)

شایستگی های لازم برای کسب رتبه های یک تا پنج ، رتبه بندی

تاثیر رتبه بندی در حقوق شاغلی ، بازنشستگی و پاداش بازنشستگان

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

تابلوی اعلانات