حکم رتبه بندی برخی از مشمولان، آذرماه صادر می گردد

زارعی، رئیس مرکز سنجش و پایش وزارت آموزش و پرورش: بازنشسته های ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ و بعد از آن، نومعلمان، انتقالی ها و ... مشمول رتبه بندی می شوند.کسانی که این ماه حکم آنها صادر نشود، با حقوق آذر ماه پرداخت خواهد شد.

رتبه بندی برای افرادی که حکم شان صادر نشد

رئیس مرکز سنجش و پایش وزارت آموزش و پرورش : بازنشسته های ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ و بعد از آن ،نومعلمان ، انتقالی ها و ... مشمول رتبه بندی می شوند . کسانی که این ماه حکم آنها صادر نشود، با حقوق آذر ماه پرداخت خواهد شد .

امیدواریم رتبه بندی تا قبل پایان سال به اتمام برسد!

وزیر آموزش و پرورش: اعتبار رتبه‌بندی معلمان ۳۸ هزار میلیارد تومان است. رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد است که اول باید همه احکام را بزنیم تا رقم نهایی از این ۳۸ همت بالاتر نرود و بعد پرداخت‌ها را آغاز کنیم. ان‌شاءالله رتبه‌بندی معلمان به پایان سال نمی‌رسد. ممکن است که یک تعدادی از معلمان رتبه‌های بالاتر بگیرند اما رقم ریالی ما در سال جاری نرسد، یعنی رتبه‌اش را اعلام می‌کنیم اما چون قانون‌گذار سقف تعیین کرده نتوانیم امسال پرداخت کامل داشته باشیم.
ادامه خبرهای کوتاه
اعزام به خارج معلمان در سال 1401-1402
بررسی و پاسخ به سوالات پیرامون اعزام به خارج معلمان

اعزام به خارج معلمان در سال 1401-1402

۶۲ مدرسه به صورت دولتی در کشورهای مختلف داریم و البته ماهیت این مدارس تا حدودی شباهتی هم به مدارس غیر دولتی دارند و آن شباهت هم دریافت مقداری شهریه از والدین است تا مدارس بتوانند هزینه‌های خود را تامین کنند.

تابلوی اعلانات